Jeugdtraining.nl

De Nederlandse jeugd beweegt veel te weinig. Dit is niet iets nieuws maar een proces dat al jaren gaande is. Wel wordt het probleem steeds acuter en de negatieve gevolgen duidelijker. Het aantal jeugdigen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen laat een gestaag dalende tendens zien. Momenteel voldoet slecht 20% van de kinderen aan het advies om minimaal 60 minuten per dag matig tot intensief te bewegen. Dat wil zeggen, 80% heeft bewegingsarmoede! Zeker kinderen die afhankelijk zijn van bewegingsonderwijs op school en geen lid zijn van een sportvereniging, sporten steeds minder.

Oorzaken.
Net als veel volwassenen leiden kinderen een overwegend zittend bestaan. Daarvoor zijn diverse redenen te noemen.Geparkeerde autos


  • Verkeer
    . Gelegenheid om op straat te spelen wordt beperkter door druk verkeer en overal geparkeerde auto's.

  • Technologie. De overvloed aan allerlei apparaten die niet bepaald uitnodigen om veel te bewegen. TV, tablet, (spel)computer, mobiel.

  • Gemak dient de mens. Waarom een trap oplopen als er ook een lift of roltrap is? Brommer of

  • e-bike i.p.v. gewoon fietsen, etc.

  • Doorgeslagen veiligheidsdenken. Ouders willen hun kinderen tegen elk mogelijk onheil beschermen. Kinderen worden met de auto naar school gebracht vanwege het gevaarlijke verkeer waardoor juist bij de scholen gevaarlijke situaties ontstaan. Niet zonder toezicht buiten spelen want achter elke boom schuilt een man in een lange regenjas. climb1804 228x222Er mag niet in bomen worden geklommen want je zou er eens uit kunnen vallen. Rubber tegels bij speeltoestellen voordat daar gespeeld kan worden.

  • Minder bewegingsonderwijs. Kinderen krijgen steeds minder (gekwalificeerd) bewegings-onderwijs aangeboden. De vakleerkrachten op basisscholen worden vaker wegbezuinigd.

  • Sportverenigingen. Gelukkig is nog + 70% van de kinderen lid van een sportvereniging. Maar veel verenigingen hebben moeite om vrijwilligers te vinden. En vaak laat de kennis van vrijwilligers aangaande sporttraining te wensen over.

kids-boy-computerGevolgen bewegingsarmoede.
Dat een leefstijl met chronische bewegingsarmoede niet zonder gevolgen blijft laat zich raden. Sommige voor de hand liggend en andere die pas na enig nadenken duidelijk worden.

Algehele conditie. Dat de (an)aerobe capaciteit, flexibiliteit en de spierkracht niet bevorderd worden door stilzitten is duidelijk.

Obesitas. De relatie tussen te weinig bewegen en te veel eten enerzijds en overgewicht en obesitas anderzijds is ook logisch.

 

Welvaartsziekten. Algemeen bekend is ook dat het risico op hart- en vaatziekten en diabetes correleert met bewegingsarmoede en overgewicht.

Toename aantal sportblessures. Dat het aantal sportblessures toeneemt door bewegingsarmoede is wellicht niet zo voor de hand liggend. Toch is er een verband. Door gebrek aan beweging is het bewegingsapparaat van veel kinderen verzwakt. Minder spierkracht, minder sterke banden, minder flexibiliteit, slechtere houding en verminderde neurologische aansturing. Kortom minder motorische vaardigheden. Ook zijn kinderen door gebrek aan bewegingservaring onzekerder en banger om te vallen. Als er dan een keer wel gesport wordt is de kans op een blessure verhoogd. Met name door valpartijen. Gerichte valtraining kan helpen deze blessures te verminderen.