Jeugdtraining.nl

scientistInformatie voor Trainers en Ouders.
Niet overal in de sportwereld is men op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek uit de laatste 20 jaar. Nog al te vaak wordt gedacht dat kinderen en jeugdigen niet aan krachttraining mogen doen. Of dat deze leeftijdsgroep alleen met overdreven voorzichtigheid aan fitness mag doen. Nu is veiligheid vanzelfsprekend een eerste vereiste. Maar te voorzichtig handelen heeft wel als resultaat dat er te weinig prikkeling is en dus geen of onvoldoende vooruitgang. Teleurstelling in de effecten van de training leidt dan weer tot afhaken.
Uit onderzoek blijkt echter dat kinderen en jeugdigen behoorlijk belast kunnen worden. Daarbij zijn veel positieve effecten te verwachten, niet alleen door toegenomen spierkracht maar ook in de vorm van toegenomen botdichtheid en minder ziekten. Daarnaast heeft core- balans- en coördinatietraining een zeer positief effect op lenigheid, houding en blessurepreventie.

Economische motieven
De gangbare praktijk op veel sportscholen is dat kinderen en jeugdigen bij aanmelding allereerst een programma op een aantal toestellen krijgen aangeboden. Een aantal cardio gerichte apparaten zoals de cross-fit en de fiets en een aantal meer op fitness en kracht georienteerde toestellen zoals de chest press en de leg press. Deze keuze is begrijpelijk vanuit het oogpunt van de sportschool. De toestellen zijn snel aan te leren en, met geringe weerstand, zeer veilig. Toezicht en begeleiding kunnen vervolgens tot een minimum worden teruggebracht. Een aardige kostenbesparing. Vanuit het oogpunt van de jonge klant is dit echter een minder optimale situatie. Het te verwachten trainingseffect is dan ook niet geweldig. Verveling en afhaken wegens gebrek aan vooruitgang ligt dan op de loer.
Kinderen en jongeren zijn dan ook gebaat bij (personal) trainers en sportscholen die een gerichte trainingsopbouw hanteren en voor persoonlijke begeleiding zorgen. Personal Training en training in kleine groepen (small group training) is optimaal. Voor de ouders zijn de kosten weliswaar hoger maar de baten ook vele malen groten. Indien we het aantal malen dat getraind moet worden om een bepaald effect te bereiken meerekenen is personal training en small group training per saldo niet zoveel duurder indien door de betreffende trainers redelijke uurtarieven worden berekend.

Geen miniatuur volwassenen
Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Diverse lichamelijke aspecten zijn anders dan bij volwassenen. Maar ook mentaal zijn kinderen anders. Het is daarom logisch het trainingsprogramma daarop af te stemmen. Dat blijkt in de praktijk vaak nauwelijks te gebeuren. Veelal wordt een standaard programma aangeboden maar dan met veel lichtere gewichten. Speciaal op kinderen en jongeren gerichte programma's zouden een veel beter effect sorteren.

  • Zo is het weinig inspirerend om kinderen 6 weken lang hetzelfde programma op toestellen te laten afwerken. Met meer persoonlijke aandacht kan de training veel afwisselender en leuker worden. Tevens kan dan ook veel beter op de persoonlijke doelstelling van de kinderen worden ingespeeld. Een aspirant topsporter heeft nu eenmaal een andere training nodig dan een kind dat wil afvallen.
  • Coretraining, balans en coördinatie. In plaats van jeugdigen te laten starten op toestellen zou het veel effectiever zijn eerst een aantal weken te besteden aan het versterken van de dieper liggende rompspieren en het vergroten van balans en coördinatie. Dit vereist uiteraard wel meer aandacht en inzet van de trainers. Ook voor volwassenen zou dit een beter startpunt zijn, maar dit terzijde.
  • Indien krachttraining een onderdeel van de training is kan dit serieuzer worden aangepakt dan doorgaans gebeurt. Uit onderzoek blijkt dat krachttraining een relatief veilige vorm van sport is met maar weinig blessures. Kinderen mogen, mits goed begeleid, ook zwaardere gewichten hanteren dan doorgaans gebruikelijk. Vaak worden zodanig lichte gewichten gebruikt dat van enige krachttoename nauwelijks sprake kan zijn vanwege een te lage prikkel.
    Een goede richtlijn is het gebruik van gewichten die kinderen 8-15 maal op een correcte wijze kunnen verplaatsen.
    Ook het incidenteel onder begeleiding uitvoeren van maximaal testen (1 RM testen) blijkt zonder negatieve effecten op de gezondheid te kunnen.

Interesse in (top)sport.
Als een kind geïnteresseerd is in een sportloopbaan dan is een veelzijdige ontwikkeling van groot belang. Te vaak wordt op een jonge leeftijd gekozen voor een bepaalde sport. Terwijl gebleken is dat een zeer brede sportopleiding veel meer resultaat heeft. Meer weten? Lees hier wat meer achtergronden. Een aanrader is ook het boek Athletic Skills Model dat op deze site verkrijgbaar is.

Samenvattend.
Jeugdtraining is op sommige sportscholen nog een ongegeschoven kindje. Veelal door een combinatie van onvoldoende kennis, doorgeschoten voorzichtigheid en economische belangen (besparen op begeleiding). Dat is jammer omdat een specifiek jeugdprogramma met een intensieve begeleiding veel meer effect zou sorteren. Alhoewel duurder, zullen veel ouders dat er graag voor over hebben als hun kinderen daarmee veel meer en veel sneller een trainingseffect sorteren. Personal training en small group training zijn dan ook zeker het overwegen waard als de sportscholen in de omgeving weinig aandacht hebben voor specifieke jeugdprogramma's.
In dit artikel wordt dieper ingegaan op het trainen van jeugd.

Voor meer informatie zie: Wetenschappelijke bronnen

Tenslotte voor trainers die zich willen verdiepen in anatomie en willen zien welke spieren bij een bepaalde oefening worden gebruikt is er een zeer degelijke website (betaald) waarin door animaties veel duidelijk wordt.