Jeugdtraining.nl

science

Verantwoording
Links &
Wetenschap

 

 

 

Rowland

Veel misverstanden.

Helaas komen nog veel misverstanden voor over het trainen met kinderen. Met name weerstandstraining (het werken met weerstand zoals gewichten en fitnessapparatuur) stuit nogal eens op verzet. Ook niet alle trainers blijken op de hoogte van recent onderzoek en ontmoedigen daarom onnodig krachttraining voor kinderen. Uit veel gedegen onderzoek uit de laatste 2 decenia blijkt dat, mits verantwoord begeleid, kinderen uitstekend aan krachttraining kunnen doen en daar ook veel baat bij hebben. Niet alleen in de vorm van toegenomen kracht maar ook door positieve effecten op de gezondheid. Deze wetenschappelijke artikelen zijn te vinden op de pagina: Voor Trainers en Ouders.
Het blijft wel van belang dat kinderen en jeugdigen goed begeleid worden. De kwalificaties van trainers en scholen zijn hier te checken.

 

JudgeVerantwoording.

De op deze site gebruikte media (afbeeldingen & video's) zijn afkomstig van het internet. Mocht er bij of een of meer media uw copyright zijn geschonden dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de betreffende media dan terstond verwijderen.

De teksten op deze site zijn gebaseerd op gegevens uit de op deze pagina genoemde bronnen in boekvorm en geraadpleegde internet literatuur. Er zijn geen teksten of tekstdelen letterlijk overgenomen.

Boeken & e-books over training & afvallen.

Cursusboek Fitnesstrainer A. © Fit!vak 2010

Cursusboek Fitnesstrainer B. © Fit!vak 2010

Children's Excercise Physiology, 2004 Thomas W Rowland
Human Kinetics Publishers.
ISBN10: 0736051449, IBSN13: 9780736051446

Fysiologie voor lichamelijke opvoeding, sport en revalidatie. Edward. L. Fox e.a.
5e druk.1999. Elsevier/De Tijdstroom

Tegenwicht, Fabels en Feiten over Overgewicht. Jaap Seidell & Jutka Halberstadt,
Prometheus Uitgeverij, april 2011

Youth Excercise Specialist. National Academy of Sports Medicine (NASM) 2013

Youth Fitness Specialist, level 1,2,3, International Youth Conditioning Association (IYCA) 2014